WIE IS EDDA?

Edda is creatief agoog en bachelor in de orthopedagogie.

Ze richtte in 2015 edda.TRIGGERT op.


Meer dan 23 jaar praktijkervaring met mensen met een verstandelijke
beperking en hun netwerk in residentiële en ambulante setting.


Jarenlange ervaring in het vertalen

van emotionele ontwikkeling naar de dagdagelijkse praktijk. 

Gebruikt haar expertise en talenten om de vertaalslag
van de draad samen met anderen gebruiksklaar te maken.

 

Zorgt er voor dat deelnemers tijdens haar vormingen
samen kunnen oefenen en delen. 

Werkt samen met ouders en natuurlijk netwerk,
met VAPH - en vormingsorganisaties.

Is spoortrekker bij SEN-SEO bij de werkgroep natuurlijk netwerk.