DE WORKSHOPS

edda.TRIGGERT DE DRAAD
Focus op het theoretisch referentiekader.
WAT DRAAD – WIE DRAAD – HOE DRAAD?

Focus op het ervaren van de draad van Gerrit Vignero

- ontdek de dynamiek van de draad -

WAT STOP IK IN DE DRAAD?

Verdieping van wat draad – wie draad – hoe draad

- ontdek de verbinding in de draad -

WAT STOP IK IN DE DRAAD VAN HET EMOTIONEEL SOCIAAL NETWERK?

Focus op het netwerk van de cliënt

- ontdek hoe de cliënt en zijn netwerk worden gedragen door de draad -

INTERVISIES

OEFENEN MET DE DRAAD IN TEAMVERBAND
Delen van praktijkervaringen
Vinden van vertaalslag
Vertrekkend vanuit voorbereidende opdrachten en casussen

TRAJECTEN

DE DRAAD IN EEN PAKKETJE
Stel als team binnen jullie organisatie
zelf een traject samen om de draad te implementeren.
- ontdek de kracht van de draad -

INTERVISIES

OEFENEN MET DE DRAAD IN TEAMVERBAND
Delen van praktijkervaringen
Vinden van vertaalslag
Vertrekkend vanuit voorbereidende opdrachten en casussen
- ontdek de meerwaarde van de draad -