DE WORKSHOPS

edda.TRIGGERT DE DRAAD
 
CREATIEF  DESKUNDIG  ERVARINGSGERICHT 
 
Basisvorming over het model van de draad
- ontdek het belang van de draad - 
 
HET VERBINDINGSTRAJECT TUSSEN CLIËNT EN BEGELEIDER
Focus op het hechtingstraject in de eerste draad

- ontdek de dynamiek van de draad -

DE DYNAMIEK VAN HET CIKRELEN EN LUS IN DE DRAAD

Focus op het hechten, zakken in de eerste draad en doorgeven van de draad

- ontdek de dynamiek van de draad - 

WAT STOP IK IN DRAAD ?

Verdieping van de 3 ingangen om de draad te ordenen en te ontwarren

- ontdek de verbinding in de draad -

INTERVISIES

OEFENEN MET DE DRAAD IN TEAMVERBAND
Delen van praktijkervaringen
Vinden van vertaalslag
Vertrekkend vanuit voorbereidende opdrachten en casussen
- ontdek de meerwaarde van de draad -

OEFENEN MET HET INTERVISIESPEL ONTWARDE DRAAD
Delen van (praktijk)ervaringen
Komen tot een gemeenschappelijke beeldvorming 

Antwoorden vinden om te helpen handelen
- ontdek de meerwaarde van de zorgfiguren die de cliënt gemeenschappelijk dragen - 

TRAJECTEN

DE DRAAD IN EEN PAKKETJE
Stel als team binnen jullie organisatie
zelf een traject samen om de draad te implementeren.
- ontdek de kracht van de draad -